Mapka z dojazdem bip
Artykuły: Ważne informacje
Klauzula informacyjna RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Dom Pomocy Społecznej w Barcinie przekazuje następujące informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych


Oswiadczenie

Kazdy z mieszkańców zamieszkujacych w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie lub jego przedstawiciel ustawowy wyraził zgodę, na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach domowej strony internetowej www.dpsbarcin.pl; www.domyopieki.pl; www.barcin.domypomocy.pl przez osobę administrującą, czy wprowadzającą w/w.


Zdrowie

DPS poprzez podpisaną umowę z Telemedycyną Polską S.A. prowadzi całodobowy monitoring kardiologiczny, czyli całodobową opiekę kardiologiczną wraz z wykonywaniem badań EKG w Domu, za pośrednictwem telefonu.


Żywienie

Nasz Dom może pochwalić się dobrą kuchnią . Posiłki przygotowują cztery wykwalifikowane panie kucharki . Swoje umiejętności na bieżąco doskonalą na wewnętrznych szkoleniach prowadzonych przez panią dietetyczką . Nad całością produkcji gastronomicznej czuwa system jakości zdrowotnej wytwarzanej żywności pod nazwą HACCP, który obejmuje dobrą praktykę produkcyjną i dobrą praktykę higieniczną. Ułatwia to nam podnoszenie standardu usług gastronomicznych świadczonych mieszkańcom.


DPS Barcin

Dom Pomocy Społecznej w Barcinie jest placówką stałego pobytu dla 70 osób przewlekle psychicznie chorych. Dom Pomocy Społecznej w Barcinie jest jednostką budżetową , dla której organem prowadzącym jest Rada Powiatu w Żninie. Nadzór nad działalnością Domu Pomocy Społecznej w Barcinie sprawuje Starosta Żniński przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie...

TOP