Mapka z dojazdem bip
Metody pracy

Skuteczny pracownik domu pomocy społecznej uosabia pełnię cech istoty ludzkiej - współczucie, kompetencję, pewność siebie i wiedzę. Ponadto potrafi doskonale porozumiewać się z innymi i okazuje wrażliwość na wewnętrzny świat innych. Najważniejsze są : jasność myślenia , spokój ducha , oraz określony zestaw interwencji, na których może polegać.

Skuteczny pracownik działu terapeutyczno - opiekuńczego to przede wszystkim ktoś, kto jest życzliwy, troszczy się o innych, kocha ludzi nie eksploatując ich przy tym, hołbi ich nie uzależniając ich od siebie , oraz uczy innych , w jaki sposób mogą uczyć się sami.

Nasza praca przebiega w kilku płaszczyznach wzajemnie ze sobą powiązanych :

  • Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy
  • Pracownicy Pierwszego Kontaktu
  • Pracownik socjalny
  • Wolontariat
  • Staże i praktyki

Najskuteczniejsi pracownicy są elastyczni i w zależności od tego, co w danej chwili jest niezbędne bez trudu są w stanie okazywać empatię, konfrontować się z mieszkańcem, czy też zagłębiać się w jego problemy.

W każdej dziedzinie człowiek pragnący zostać wirtuozem musi wykazywać niezwykłą pasję. Nie posługujemy się swoimi umiejętnościami, jak hydraulik, czy elektryk posługuje się narzędziami. Jesteśmy skuteczni dlatego, że niczego nie udajemy.

TOP