Mapka z dojazdem bip
Informacje dla odwiedzających

INFORMACJA !!!

Zwracam się z prośbą o ograniczenie odwiedzin mieszkańców

Domu Pomocy Społecznej w Barcinie

a nawet rozważenie rezygnacji z odwiedzin do odwołania.

W przypadkach koniecznych, losowych

prosi się o wcześniejsze powiadomienie pod wskazany poniżej numer kontaktowy.

Wszystkie sprawy niewymagające kontaktu osobistego

prosimy załatwiać telefonicznie lub drogą mailową.

Tel. +48 52 383 21 40

e-mail : dpsbarcin@by.home.pl

Dyrektor DPS w Barcinie

TOP