• Interesy mieszkańców reprezentuje Samorząd Mieszkańców, który uczestniczy w organizowaniu życia wszystkich mieszkańców – opiniuje oferty terapeutyczne, przedstawia swoje uwagi, opinie oraz zgłasza sugestie i wnioski
  • Bierze aktywny udział w życiu codziennym Domu.
  • W sprawach dotyczących mieszkańców i dla nich istotnych ściśle współpracuje z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej.