„Życie nabiera sensu, gdy umiemy cieszyć się nim, czyniąc je piękniejszym dla drugiego człowieka”

Barcin położony jest nad rzeką Noteć w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego. Wchodzi w skład powiatu żnińskiego. Leży 35 km od Bydgoszczy przy trasach komunikacyjnych Bydgoszcz-Mogilno oraz Inowrocław- Żnin. Etnograficznie należy do Pałuk, będących częścią szlaku Piastowskiego. Barcin liczy około 8500 mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej w Barcinie jest placówką stacjonarną przeznaczoną dla 70-ciu przewlekle, psychicznie chorych mężczyzn. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające zgodne z obowiązującym standardem. Placówka usytuowana jest w spokojnej części miasta w sąsiedztwie domków jednorodzinnych z bliskim dostępem do sieci sklepów wielobranżowych i zakładów usługowych. Otwarty jest na współpracę ze społecznością lokalną i placówkami zaprzyjaźnionymi, podtrzymuje więzi i kontakty rodzinne mieszkańców. Dla odwiedzającej rodziny i znajomych zapewniony jest łatwy dojazd z możliwością bezpiecznego parkingu.

Dom spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej. Nadrzędnym celem placówki jest podmiotowe traktowanie każdego mieszkańca z uwzględnieniem jego indywidualności, potrzeb, i możliwości psychofizycznych. Istotą działań personelu jest świadczenie naszym podopiecznym wszechstronnej pomocy, opieki, i wsparcia w taki sposób, aby każdy z nich czuł się bezpieczny, potrzebny i mógł rozwijać swoje zainteresowania. Na takim gruncie budujemy nasze codzienne życie, które wspiera funkcjonujący Samorząd Mieszkańców i Społeczność Terapeutyczna.

Dom wraz z otoczeniem posiada część ogrodową i wypoczynkowo-rekreacyjną, bogatą w zieleń pozbawioną barier architektonicznych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Do dyspozycji mieszkańców jest 26 pokoi mieszkalnych dwu-, i trzy-osobowych przytulnie urządzonych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa, indywidualnych gustów i upodobań mieszkańców. Każdy pokój wyposażony jest w system przyzywowo-alarmowy oraz ppoż. Dom posiada własną kuchnię z jadalnią. Zapewniamy całodzienne wyżywienie z uwzględnieniem diet i dodatkowych posiłków (drugie śniadanie, podwieczorek) wskazanych przez lekarza i dietetyczkę. Nasza placówka dysponuje również pokojem gościnnym, gabinetem przedmedycznej pomocy doraźnej, salą do rehabilitacji, pracowniami terapii zajęciowej, kuchenką pomocniczą -terapeutyczną. Dla wielu mieszkańców ważną sprawą są potrzeby mające wymiar duchowy, dlatego szczególnego znaczenia nabiera możliwość zaspokojenia potrzeb religijnych. Dom zatrudnia kapelana-w każdą sobotę i święta mieszkańcy mają możliwość wspólnej modlitwy i przeżywania liturgii w domowej kaplicy pod wezwaniem św. Brata Alberta.

Dom posiada własną bibliotekę z dodatkowym punktem bibliotecznym, działającym na podstawie porozumienia podpisanego z Biblioteką Miasta i Gminy Barcin. Obie fromy proponują mieszkańcom możliwość wyboru książek i czasopism, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem każdego z nich. Domowa biblioteka oferuje również swoim podopiecznym dostęp do sieci internet i zbiorów multimedialnych.

Dążeniem całego personelu jest rozwijanie w jak najszerszym zakresie różnych form terapii, aktywizacji oraz działalności kulturalno-oświatowej. Nasi podopieczni mają możliwość realizacji swoich zainteresowań, uczestnicząc w zajęciach manualnych, rozgrywkach sportowych, zajęciach plastycznych i muzycznych. W ramach tych zajęć od kilku lat działa kabarecik ,,Depeesik”, który swój dorobek artystyczny prezentuje na festiwalach i przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych, natomiast prace wykonywane w ramach terapii zajęciowej prezentowane są na wernisażach, wystawach plenerowych i okolicznościowych. Dużo przyjemności i satysfakcji, sprawia naszym podopiecznym udział w wycieczkach, zabawach, balach, piknikach i innych imprezach okolicznościowych. Ważnym atutem Domu jest profesjonalna baza rehabilitacyjna, gdzie odbywają się ćwiczenia ogólno kondycyjne, usprawniające i ogólnorozwojowe w UGUL-u oraz na przyrządach typu bieżnia, stepper, rower stacjonarny, wioślarz treningowy. Wykonywane są także zabiegi typu magnetoterapia, kąpiele perełkowe, masaż manualny. Podopieczni Domu korzystają z organizowanego co roku turnusu rehabilitacyjnego w różnych miejscowościach głównie nadmorskich, a także biorą udział w spartakiadach osób niepełnosprawnych. Inne proponowane formy zajęć i czasu spędzania czasu wolnego to: ergoterapia, biblioterapia, werandowanie, spacery grupowe i indywidualne, spotkania towarzyskie w kawiarence, wspólne grillowanie na łonie natury, gra w siatkówkę, wyjazdy nad jezioro i basen.

Wykwalifikowany personel świadczy kompleksowe usługi w zakresie opieki, pielęgnacji, rehabilitacji medycznej, społecznej, terapii, i pracy socjalnej. Zapewniamy także wsparcie psychologiczne. Mieszkańcy mają możliwość bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych depozytowych i podręcznych, a także środków wartościowych.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi 6.078,00 zł. Został ustalony Zarządzeniem nr 2/2024 Starosty Żnińskiego z dnia 18 stycznia 2024 roku i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2024 roku, Poz. 614.

Informacja o DPS Barcin w polskim języku migowym