Dom dysponuje 70 miejscami. Jest pozbawiony barier architektonicznych.

Warunki bytowe w Domu to 27 pokoi mieszkalnych w tym:

 • 7 pokoi 2 – osobowych
 • 1 pokój 1 – osobowy
 • 19 pokoi 3 – osobowych

Dom Pomocy Społecznej w Barcinie posiada:

 • jadalnię
 • kaplicę
 • gabinet medycznej pomocy doraźnej
 • pokój do fizykoterapii i masażu manualnego
 • 3 pracownie do terapii zajęciowej
 • bibliotekę
 • punkt biblioteczny Biblioteki Miejskiej Miasta i Gminy Barcin
 • palarnię
 • pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia
 • pokój dziennego pobytu
 • pokój gościnny
 • kuchenka pomocnicza
 • pralnia
 • kuchnia
 1. W obiekcie są spełnione techniczne wymagania ochrony przeciwpożarowej, w tym szczególnie w zakresie ewakuacji,
  • sprzęt, urządzenia pożarnicze i ratownicze oraz środki gaśnicze zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową,
  • spełnione są wymagania organizacyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 2. Budynek jest wyposażony w system przyzywowo – alarmowy i system alarmowo – przeciwpożarowy.
 3. Budynek posiada dźwig osobowy.