0

Zdrowie

2

DPS poprzez podpisaną umowę z Telemedycyną Polską S.A. prowadzi całodobowy monitoring kardiologiczny, czyli całodobową opiekę kardiologiczną wraz z wykonywaniem badań EKG w Domu, za pośrednictwem telefonu.      W ramach usługi – 24 godziny na dobę, bez żadnych limitów mieszkaniec może wykonać badanie EKG oraz skons...

Koordynator dostępności

1

Zarząd Powiatu w Żninie Uchwałą Nr 210/2020 z dnia 14 września 2020r. wyznaczył koordynatora do spraw dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Żninie oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego. Informacja o wyznaczeniu koordynatora kliknij tutaj

0

Oświadczenie

6

Kazdy z mieszkańców zamieszkujacych w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie lub jego przedstawiciel ustawowy na podstawie art. 81 ust 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1993 (Dz. U. 2006, Nr 90, poz 631 z późniejszymi zmianami) wyraził zgodę, na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej...

0

Żywienie

3

Nasz Dom może pochwalić się dobrą kuchnią . Posiłki przygotowują cztery wykwalifikowane panie kucharki . Swoje umiejętności na bieżąco doskonalą na wewnętrznych szkoleniach prowadzonych przez panią dietetyczką . Nad całością produkcji gastronomicznej czuwa system jakości zdrowotnej wytwarzanej żywności pod nazwą HACCP, który obejmuje dobrą praktykę...

0

DPS Barcin

4

Dom Pomocy Społecznej w Barcinie jest placówką stałego pobytu dla 70 osób przewlekle psychicznie chorych. Dom Pomocy Społecznej w Barcinie jest jednostką budżetową , dla której organem prowadzącym jest Rada Powiatu w Żninie. Nadzór nad działalnością Domu Pomocy Społecznej w Barcinie sprawuje Starosta Żniński przy pomocy Powiatowego Centrum Po...

Skip to content Skip to content